Els Rucs de Can Prat

En Tronat, la Lluna, l'Hércules i la Mikaela són uns protagonistes importants del nostre projecte.

Volem anar cap a un model productiu menys dependent dels combustibles fòssils i menys agressiu amb el sòl, per això estem assajant i aprenent a realitzar algunes feines del treball de la terra i del maneig dels cultius mitjançant una maquinaria de tracció animal moderna.